[Thông báo về việc các cửa hàng tạm nghỉ do sự lây nhiễm của bệnh dịch virus corona chủng mới (cập nhật ngày 09/1)]
Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người tại BẢO TÀNG KHÁCH SẠN YOLO đã ủng hộ.
Với sự lây lan gần đây của bệnh coronavirus mới
Vì sự an toàn của khách hàng và nhân viên, chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa theo lịch trình sau.
Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của bạn.

ー Thời gian nghỉー
Ngày 9/1/2021 (Thứ tư) ~  Ngày 31/8 /2022 (Thứ tư)
Chúng tôi sẽ hướng dẫn về lịch mở lại hoạt động trên poster cửa hàng, trang web chính thức sau khi có quyết định
  ※Trang web chính thức thông tin khẩn cấp của Osaka
http://www.pref.osaka.lg.jp/default.html


CONCEPT


YOLO é uma gíria inglesa chamada" you only live once "," a vida é apenas uma vez "," vamos aproveitar esse momento agora "
As mensagens “Vamos usar o momento presente com cuidado” e “Vamos viver como o se não tivesse amanhã” estão incluídas.
Para todos os nossos clientes, que passarem algum tempo neste local,esperamos
que seja uma experiência maravilhosa e única.